Zabezpečení domu
před odjezdem
na dovolenou
DOZVĚDĚT SE VÍCE
Jak zabránit vloupání
do vašeho domova?
DOZVĚDĚT SE VÍCE
Jsou zámky ve vašich
dveřích bezpečné?
DOZVĚDĚT SE VÍCE
Previous
Next

Pyramida bezpečnosti - ideální pomocník pro výběr vhodného produktu

Máte pocit, že je těžké vybrat mezi všemi výrobky ten nejvhodnější? Že je těžké zvolit ten opravdu bezpečný? Že je těžké se zorientovat v bezpečnostních třídách? Pokud ano, právě vám je určena Pyramida bezpečnosti. Pyramida bezpečnosti je odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků značky FAB poskytujících různou míru zabezpečení. Čtyři barevně odlišné stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé bezpečnostní třídy dle normy ČSN P ENV 1627. Ta definuje odolnost výrobků např. proti odvrtání, vyhmatání, vytržení, hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán.

PYRAMIDA usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň  zabezpečení majetku.

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI je složena ze čtyř stupňů bezpečnosti, které představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky značky FAB jsou tak rozřazeny do čtyř skupin na základě certifikace podle normy ČSN P ENV 1627. Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou na obalech výrobků odlišeny barvou a číslem. Okamžitě tak poznáte, jakou úroveň zabezpečení výrobek poskytuje.

Co systém PYRAMIDY BEZPEČNOSTI představuje?

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI je jednotící komunikační prvek, který usnadňuje a zpřehledňuje identifikaci
výrobků s ověřenou úrovní jakosti a týká se cylindrických vložek, dveřního kování, visacích zámků a elektrických otvíračů.

Barevné označení, přiřazené konkrétnímu stupni, umožní zákazníkovi optimální výběr produktu. Pyramida svým tvarem i popisem označuje, které zařízení je vhodné k základní, zýšené, vysoké nebo velmi vysoké úrovni ochrany majetku.

Stupeň PYRAMIDY BEZPEČNOSTI vychází z bezpečnostní třídy stanovené certifikátem.
Základním předpokladem zařazení výrobku do systému PYRAMIDY BEZPEČNOSTI je jeho přezkoušení
zkušební laboratoří a u certifikačního orgánu pak následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému
vniknutí (ČSN P ENV 1627). Současně musí výrobce prokázat, že je schopen dodávat výrobek na trh ve stálém provedení a kvalitě. Způsobilost výrobku i výrobce pro zařazení do projektu PYRAMIDY BEZPEČNOSTI musí být osvědčena akreditovanými certifikačními orgány.

... a co na to pojišťovny?

Zabezpečení domácnosti

Na základě vámi zvolených způsobů zabezpečení jsou automaticky stanoveny maximální limity pojistného krytí pro riziko odcizení. Tento limit se může u jednotlivých pojišťoven lišit. Každá pojišťovna vyžaduje jiný stupeň zabezpečení. Čím vyšší pojistnou částku zvolíte, tím vyšší stupeň zabezpečení musíte mít.

Podrobnosti k typům zabezpečení:

Bezpečnostní zámek
Zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 3 nebo 4 s překrytým profilem proti vyhmatání a s bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky.

Bezpečnostní uzamykací systém
Zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 3 nebo 4 s překrytým profilem proti vyhmatání a s bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení, odvrtání a vytržení vložky. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek s odolností proti překonání na úrovni mechanického bezpečnostního uzamykacího systému.

Přídavný bezpečnostní zámek
Toto zabezpečení naleznete v horní části dveří a vždy se jedná pouze o doplňkové zabezpečení k hlavnímu zámku.

Zárubně proti roztažení
Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení (náhled zárubní proti roztažení zde).

Bezpečnostní závora
Zvyšuje účinnost proti vyražení a odpáčení v některém z rohů dveří. Posiluje odolnost proti násilnému poškození i v dolní polovině dveří (náhled bezpečnostní závory zde).

Bezpečnostní dveře
V domácnosti se používají nejčastěji bezpečnostní dveře třídy 3 a 4, které díky svým ochranným prvkům velmi dobře chrání majetek. Nedílnou vlastností bezpečnostních dveří je i požární odolnost (náhled bezpečnostních dveří zde).

Zabezpečení oken
Okna můžete zabezpečit několika způsoby. Využívá se zámek na kování oken, různé detektory či nejčastěji využívané bezpečnostní mříže (náhled zabezpečení oken zde).

Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
Jedná se zabezpečení objektu před vloupáním celou řadou jednotlivých detektorů, které jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden funkční celek. Toto zařízení, které může být 1. – 3. třídy, kontroluje dveře a okna při pokusu o vloupání či rozbití. Zároveň zařízení hlásí i vznik požáru nebo únik plynu (náhled EZS zde).

Pult centrální ochrany (PCO)
Propojení elektronické zabezpečovací a požární signalizace na jednom dispečerském stanovišti. Pult centrální ochrany může být napojen na bezpečnostní agenturu nebo přímo na policii. Zařízení může být kontrolováno i majitelem domácnosti.

Použitím výše uvedených prvků můžete ušetřit nemalé částky na pojištění domácnosti. Informujte se u svých finančních poradců nebo pojišťoven.